fabrica dacia

Bazele unei economii performante si mediul liber de conducere a afacerilor este baza progresului care duce spre ridicarea bunăstării, ridicarea nivelului de trai a cetățenilor unei societăți.  Este imperativ ca o atentie deosebită, analitică si adecvată să fie adresată acestui sector vital cu implemantările necesare bazate pe eficiență.

Vasile Chitea

Coordonatori: Ing. Vasile Chitea
Secretar: Andrei Rosca
Email:   comisii@pnro.ro