John Banu - PNRo

Ion J Banu Muscel

Ultimul secol a devenit recunoscut ca secolul democrației. Principiile politice și sociale ale democrației au fost adoptate treptat de majoritatea guvernelor țărilor de pe mapamond.
Garantarea drepturilor indivizilor unei entități statale, drepturi considerate ca fundamentale, este centrul pivotant al guvernărilor democratice. Dreptul de a te exprima și asocia liber, al proprietății private, al participarii la viața politică și socială fără referirie la origine, religie sau sex, este sacru.
Guvernările în conceptul democrației, adoptînd sisteme politice diferite însă, au dominat și încă domină societățile statale.
Sistemul comunist, conceput să fie apogeul democrației, a negat libertatea deținerii proprietăților, exprimării libere a opiniilor și voinței individuale, a asocierilor în afara lui.
Curentul liberal, un curent secular, adresează și promovează majoritatea aspectelor drepturilor fundamentale ale individului. Acest curent însă, împins la extrem, înclină balanța către drepturile individuale în defavoarea drepturilor comune indivizilor dintr-o entitate socială statală. Societatea, asocierea unor mase largi de indivizi în scopul unei conviețuiri bazate pe securitate, respect și ajutor reciproc, diversificarea atribuțiilor și activităților economice și sociale, interesul pentru bunul comun, își pierd valoarea și scopul în urma exersării extremismului individual liberal.
Principiile socialiste, cum ar fi distribuirea bogăției între membrii societății, nebazat pe aportul real al indivizilor, duce la frinarea inițiativelor, creativității și a spiritului inteprinzator în economie, anteprenoriatului, caracteristici fundamentale în dezvoltarea societății, a prosperității, cu rezultat în ultima istanta, limitarea ridicării nivelului de trai.
Este doctrina Partidului Națiunea Română de a menține și promova o balanța echitabilă între libertățile individuale și cele comune societății. Este țelul politic al Partidului pentru separarea puterilor executive în stat și controlul lor printr-o legislație adoptată popular – singurul mod de a se perpetua, garanta și respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor. Este credința ferma bazată pe analiza istoriei că orice exagerare duce la crize de natură umană cu implicări economice și sociale. Este credința că o democrație controlată, de prevenire, este de preferat uneia de intervenție drastică pentru corectarea consecințelor derapante, urmare a libertăților relativ permisive.
Sunt principiile de guvernare propuse de Partidul Națiunea Română în bază cărora să se redefinească și mențină o societate viabilă, echilibrată și echitabilă în beneficiul tuturor cetatenior ei. Aceasta este doctrina partidului: democrația este eficienta, se păstrează si se impune prin acceptarea, respectarea si menținerea deciziei majorității, într-un climat organizat si legal.

Incredere, Unitate, Prosperitate!
John I Banu Muscel