Inaugurare PNRo

Lansarea publică a Partidului Națiunea Română

Într-o atmosferă de entuziasm și prietenie în data de 27 Aprilie, 2018, în incinta Hotel Athene Palace Hilton, a avut loc lansarea publică a Partidului Națiunea Română. Prezența a circa 100 de persoane a marcat evenimentul ridicând spiritul de încredere și entuziasm în reușita programului lui politic. Președintele partidului, Dl John Banu Muscel a ținut…