sedinta comisieEste mediul organizat de dezbatere a aspectelor de funcționare și logistică caracteristice fiecărui domeniu de specialitate socială sau economică.   Dezbaterea acestor aspecte într-un cadru deschis, cu libera exprimare a opiniilor profesionale și morale ale participanților, scot in evidența cele mai adecvate propuneri necesar de implementat.

Este modul organizat de formare si selectare a indivizilor cu potențial real de a prelua conducerea organizațiilor locale sau a departamentelor guvernamentale. Un mod deschis de identificare, selectare si certificare a calitaților profesionale si morale a potențialilor conducători.

Principiie si programul partidului stau la baza dezbaterilor și a soluțiilor propuse spre adoptare si implementare.