sala de judecata

Drepturile cetățenilor, principiile democrației si apărarea lor sunt garantate de existența unui sistem juridic echitabil și independent de influența politică sau socială.    Menținerea acestui statut dar și logistica de  control și evaluare a prestației, este scopul dezbaterilor în cadrul acestei comisii.

generic_image_missing-profile

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Av. Constantin Florea
Secretar: Mircea Zavoiu

Email: comisii@pnro.ro