Dispoziţii Generale

Art. 1 Denumirea , obiectivele şi membrii partidului

       A. Denumirea şi însemnele partidului

1. Denumirea: Numele integral al partidului este – Partidul Naţiunea Română

2. Abreviaţia prescurtată a partidului este – PNRo

3. Semnul permanent al partidului este prezentat şi descris în Anexă 1.

4. Semnul electoral al partidului este prezentat şi descris în Anexă 2.

5. Culorile partidului sunt roşu, galben, albastru şi gri închis, conform specificaţiilor technice din Anexă 1.

Semnul permanent şi culorile partidului pot fi modificate de către Conferinţa Naţională (CN) în condiţiile respactarii Statutului partidului.

     B. Formă Juridică: Partidul Naţiunea Română (PNRo) este persoană juridică de drept public, constituită în conformitate cu prevederile Constituţiei României si ale Legii partidelor politice.

     C. Membrii: Partidul Naţiunea Română este o grupare asociativă din persoane care adera din proprie convingere la Programul, Statutul şi alte Principii ale partidului în dorinţa de a contribui la promovarea şi aplicarea lor în practică.

     D. Partidul Naţiunea Română îşi sărbătoreşte aniversarea în ziua de 17 Septembrie a fiecărui an calendaristic.

     E. Sediul: Sediul Central al PNRo este stabilit în Bucureşti, Str. Leonida Nr. 16, Sector 2

Adresa sediului central se poate schimbă prin hotărîre a CN sau a Congresului Naţional (CON)

Art. 2 Obiectivele Politice ale PNRo :

    A. Activitatea politică a PNRo, ca partid de dreapta-centru, urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţii şi demnităţii umane, legilor democraţiei şi siguranţei statului.

    B. Specificul activităţi PNRo urmăreşte numai obiective politice, de promovare a valorilor şi intereselor naţionale, pluralismul politic şi principiile democraţiei constituţionale, precum şi consolidarea statului de drept.

    C. În realizarea obiectivelor respective, PNRo pune accent pe atragerea, cresterea implicării şi participării cetăţenilor la procesul de propunere, dezbatere şi aplicare  legilor şi principiilor de guvernare.

    D. Ideologia programului partidului şi prevederile lui se referă prioritar la următoarele:

1. Apararea intereselor României prin :

a) conservarea şi siguranţa teritoriului , a suveranităţii şi securităţii naţionale, a independenţei şi unităţii României , păstrarea identităţii naţionale şi a neamului;

b) păstrarea naţiuni româneşti, a tradiţiilor şi valorilor naţionale, a patrimoniului popular;

c) ridicarea nivelului de cunostinte şi de cultură prin accesul liber şi egal al cetăţenilor la educaţie, încurajarea modernizarii sistemului educaţional;

d) educarea cetăţenilor în spiritul promovării si respectarii principiilor democraţiei, a consolidării ei, încurajarea participării lor la viaţă publică şi politică;

e) promovarea, implementarea si mentinerea unui sistem politic pluralist aflat în slujba  cetăţenilor ;

2. Învigorarea continuă a factorului şi potenţialului economic prin:

a) reforme de stimulare a iniţiativelor individuale pentru diversificarea economiei;

b) introducerea de sisteme administrative simple, uşor de controlat şi implementat;

c) garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăţii private printr-o promovare a unui mediu de afaceri competitiv, bazat pe principiile liberei concurente;

d) accesul cetăţenilor la fonduri financiare echitabile, de stimulare şi dezvoltare în asigurarea unei coeziuni economice şi sociale;

3. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt promovate prin:

a) garantarea, promovarea şi respectarea necondiţionată a demnităţii umane;

b) edificarea unei societăţi în care fiecare cetăţean să aibă asigurată libertatea;

c) asigurarea dreptului de liberă exprimare şi asociere, a libertăţii depline a presei;

d) asigurarea egalităţii în faţă legii, a dreptului la apărare şi a prezumţiei de nevinovăţie;

e) combaterea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare în viaţă politică, economică şi socială;

f) garantarea accesului cetăţenilor la programele de asistenţă socială şi umanitară;

4. Echilibru puterilor de guvernare a României:

a) asigurarea existenţei şi funcţionarii unui sistem judicial independent de departamentele guvernamentale executive si politice;

b) implementarea unui sistem legislativ care să promoveze un sistem juridic coerent, bazat pe profesionalism, integritate şi valori umane, in echitabilitatea aplicarii legilor;

c) separarea vieţii şi activităţi politice de religie şi viaţă spirituală;

d) militarea pentru si sustinerea sistemului  de  impunere de  termene limita pentru membri aleşi în conducerea executivă si politica a guvernului;

e) folosirea Referendumului Popular ca modalitate de asigurare a echilibrului puterilor de conducere  guvernamentare, recunoasterea ei ca alternativa civica de implementare a voinţei populare atât la nivele locale, cât şi la nivele de interes naţional,  in orice situatie de criza sau conflict de interese.

Art. 3  Dispoziţii finale

    A. PNRo militează pentru promovarea intereselor României pe plan internaţional, în cadrul organismelor internaţionale din care face parte şi la care participa.

    B. Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor membrilor partidului dreptul de a contribui la stabilirea măsurilor necesare şi de a participa la punerea în aplicare a deciziilor şi hotărîrilor adoptate , pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale PNRo  cu respectarea prevederilor statutare şi legale  precum şi a principiilor democraţiei.

Unitate, Incredere, Prosperitate

Paartidul Natiunea Romana