1 

 Programul Partidului Naţiunea Română 

Dispoziţii Generale 

Art. 1 Denumirea , obiectivele şi membrii partidului 

A. Denumirea şi însemnele partidului 

1. Denumire: Numele al partidului este – Partidul Naţiunea Română 

2. Denumirea prescurtată a partidului este – PNRo 

3. Semnul permanent al partidului este prezentat şi descris în Anexă 1. 

4. Semnul electoral al partidului este prezentat şi descris în Anexă 2. 

5. Culorile partidului sunt roşu, galben, albastru şi gri închis, conform specificaţiilor technice din Anexă 1. 

B. Formă Juridică: Partidul Naţiunea Română (PNRo) este persoană juridică de drept public, constituită în conformitate cu prevederile Constituţiei României si ale Legii partidelor politice. 

C. Membru PNRo este orice persoana care adera la Programul si Statutul Partidului Natiunea Romana in conditiile legii. 

D. Partidul Naţiunea Română îşi sărbătoreşte aniversarea în ziua de 17 Septembrie a fiecărui an calendaristic. 

E. Sediul: Sediul Central al PNRo este stabilit în Bucureşti, Str. Leonida Nr. 16, Sector 2 

Adresa sediului central se poate schimbă prin hotărîre a Consiliului National (CN) sau a Congresului Naţional (CON) 

Art. 2 Obiectivele politice ale PNRo : 

A. Activitatea politică a PNRo, ca partid de dreapta-centru, urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţii şi demnităţii umane, legilor democraţiei şi siguranţei statului. 

B. Specificul activităţi PNRo urmăreşte numai obiective politice de promovare a valorilor şi intereselor naţionale, a pluralismului politic şi principiilor democraţiei constituţionale precum şi consolidarea statului de drept. 

C. În realizarea obiectivelor PNRo pune accent pe atragerea si cresterea implicării şi participării cetăţenilor la procesul de propunere, dezbatere şi aplicare legilor şi principiilor de guvernare. 

D. Ideologia partidului se referă prioritar la următoarele: 

1. Apararea intereselor României prin : 

a) apararea teritoriului , a suveranităţii şi securităţii naţionale, a independenţei şi unităţii României , păstrarea identităţii naţionale şi a neamului; 2 

b) păstrarea identitatii naţiunii romane, a tradiţiilor, valorilor naţionale si al patrimoniului popular; 

c) ridicarea nivelului de cunostinte şi de cultură prin accesul liber şi egal al cetăţenilor la educaţie si încurajarea modernizarii sistemului educaţional; 

d) educarea cetăţenilor în spiritul promovării si respectarii principiilor democraţiei 

prin încurajarea participării la viaţă publică şi politică; 

e) promovarea, implementarea si mentinerea unui sistem politic pluralist aflat în slujba cetăţenilor ; 

2. Revigorarea continuă a factorului şi potenţialului economic prin: 

a) stimularea iniţiativelor individuale pentru diversificarea economiei; 

b) introducerea de sisteme administrative simple, uşor de controlat şi implementat; 

c) garantarea, consolidarea şi extinderea administrarii private printr-o promovare a unui mediu de afaceri competitiv, bazat pe principiile liberei concurente; 

d) accesul cetăţenilor la fonduri financiare de stimulare şi dezvoltare economica pentru asigurarea coeziunii economice şi sociale; 

3. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt promovate prin: 

a) garantarea, promovarea şi respectarea necondiţionată a demnităţii umane; 

b) edificarea unei societăţi bazata pe asigurarea libertatii individuale a cetateanului; 

c) asigurarea dreptului de liberă asociere, exprimare si garantarea libertăţii depline a presei; 

d) asigurarea egalităţii în faţă legii, a dreptului la apărare şi a prezumţiei de nevinovăţie; 

e) combaterea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare în viaţă politică, economică şi socială; 

f) garantarea accesului cetăţenilor la programele de asistenţă socială şi umanitară; 

4. Echilibrul si independenta puterilor in stat; 

a) asigurarea existenţei şi funcţionarii unui sistem judiciar independent; 

b) implementarea unui sistem legislativ care să promoveze un sistem juridic coerent, bazat pe profesionalism, integritate şi valori umane, in aplicarea echitabila a legilor; 

c) separarea vieţii şi activităţi politice de religie şi viaţă spirituală; 

d) militarea pentru sustinerea sistemului de impunere a limitei in functie pentru membri numiti in conducerea executivă si politica a guvernului; 

e) folosirea Referendumului Popular ca modalitate de asigurare a echilibrului puterilor in stat, recunoasterea lui ca alternativa civica de implementare a voinţei populare atât la nivele locale, cât şi la nivele de interes naţional, in orice situatie de criza sau conflict de interese. 

Art. 3 Dispoziţii finale: 3 

A. PNRo militează pentru promovarea intereselor României pe plan internaţional, în cadrul organismelor internaţionale din care face parte şi la care participa. 

B. Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor membrilor partidului dreptul de a contribui la stabilirea măsurilor necesare şi de a participa la punerea în aplicare a deciziilor şi hotărîrilor adoptate , pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale PNRo cu respectarea prevederilor statutare şi legale precum şi a principiilor democraţiei. 

Unitate, Incredere, Prosperitate 

Partidul Natiunea Romana