Partidul Națiunea Română, PNRo

Program Politic

                

Încredere, Unitate, Prosperitate

 

         Principii definitorii

         – Conform propriilor principii politice, activitatea PNRo urmărește respectarea valorilor universale ale libertății, demnității umane si a legilor democrației.

         – Identitatea naționala și siguranța statului constituie valori primordiale, promovate și susținute de PNRo.

– Specificul activității PNRo constă în promovarea valorilor și intereselor naționale prin cultivarea pluralismului politic bazat pe principiile democrației constituționale.

– Prin promovarea respectării constituției, PNRo acordă o mare atenție consolidării și întăririi statului de drept.

– In realizarea obiectivelor politice, PNRo pune accent pe atragerea și creșterea implicării cetățenilor în procesul de propunere, dezbatere și cenzură civică a aplicării legilor și principiilor de guvernare.

 

Direcții politice prioritare și de interes național

 

A. Politica teritorială și independența națională

 

 1. Promovarea politicii de respectare și garantare a integrității teritoriului național în limitele existente, consfințite prin tratatele internaționale, angajamentele NATO, directivele UE și tratatele bilaterale.
 2. Ridicarea capacitații de apărarea și consolidarea suveranității, independenței și unității statului Român.
 3. Impunerea politicilor pentru asigurarea păstrării tradițiilor, valorilor sociale, morale și spirituale, a patrimoniului și caracterului național român.
 4. Garantarea identității și drepturilor minorităților conlocuitoare ca parte integrantă a statului Român si asigurarea integrării lor în statul național Român.
 1. Promovarea, implementarea și menținerea unui sistem politic pluralist aflat în slujba națiunii prin consolidarea statului de drept.

 

B. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

 

 1. Garantarea, promovarea și respectarea necondiționată a demnității umane.
 2. Crearea cadrului exprimării libertăților individuale circumscrise drepturilor comunitare în contextul respectării legilor.
 3. Promovarea, asigurarea și garantarea instituțională a dreptului la liberă exprimare, asociere și libertatea presei.
 4. Dezvoltarea prin educație, cunoaștere și informare a angajamentului și îndatoririlor civice al cetățenilor. Încurajarea participării la viața publică și conștientizarea exercitării controlului politic prin vot, ca mijloc de exprimare a libertății individului și asumare a responsabilității civice.
 5. Asigurarea și garantarea egalității în fața legii, a dreptului la apărare și a prezumției de nevinovăție.
 6. Combaterea și eliminarea tuturor formelor de discriminare în viața politică, economică, socială și spirituală
 7. Garantarea accesului cetățenilor la programele de asistență socială, medicală, educație și umanitară.

 

C. Legislația și Echilibrul puterilor in stat.

 

 1. Consolidarea și asigurarea separării și independenței puterilor în stat.
 2. Promovarea și implementarea cadrului legislativ care să asigure și să garanteze exercitarea deplină a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 3. Responsabilizarea parlamentarilor și guvernanților prin introducerea răspunderii ministeriale, judecătorești și parlamentare pentru actele politice, juridice sau administrative săvârșite în timpul mandatului și limitarea sau denunțarea imunităților.
 4. Redefinirea Codurilor Penale și de Procedură Penală pentru investirea Puterii Judecătorești cu pârghiile necesare evitării creării de portițe legislative condamnaților definitiv, care sa permită eliberarea condiționată sau amnistia ca armă politică. Creșterea cuantumului pedepselor pentru scăderea recidivelor și mărirea gradului de siguranță al cetățenilor.
 5. Promovarea statului laic care să garanteze libertatea de credință și independența cultelor religioase. Implementarea unui cadru impozabil adecvat vieții religioase care să faciliteze independența financiară a cultelor și eliminarea subvențiilor guvernamentale.
 6. Reglementarea legislativă a numărului de mandate sau de durată in funcții de demnitate publică și a incompatibilităților.
 7. Implementarea extinderii legislative a competențelor instituției Referendumului și asigurarea pârghiilor pentru controlul derapajelor politice și al separării puterilor în stat prin consultare populară executivă la toate nivelurile.

 

D. Activitatea economică și financiară.

 

 1. Dezvoltarea și implementarea politicilor de stimulare a inițiativelor individuale pentru creșterea contribuției private la produsul intern brut și mărirea nivelului de trai.
 2. Inițierea și promovarea politicilor investiționale guvernamentale bazate pe parteneriate public-private, pentru sprijinirea, consolidarea și stimularea dezvoltării proprietății private ca factor de garantare a bunăstării personale, premisă primordială pentru exprimarea libertății și asumarea responsabilității individuale.
 3. Promovarea și introducerea de sisteme financiare și programe administrative simple, ușor de implementat, executat și controlat.
 4. Securizarea și consolidarea proprietății private, în cadrul unui mediu de afaceri competitiv, bazat și promovat pe principiile liberei concurențe, a inițiativei private și a responsabilității.
 5. Promovarea accesibilității cetățenilor la fonduri și instrumente financiare de stimulare a dezvoltării economice pe baza liberei inițiative și competenței.

 

E. Dispoziții finale

 

 1. PNRo militează pentru promovarea României și a intereselor sale

pe plan internațional prin toate pârghiile existente: Organisme

Internaționale, Președinție, MAE, Ambasade, Cultură, Sport,

Tehnologie etc.

 1. PNRo, în baza Programului, Statutului și prin instituțiile și

organismele sale de conducere și control este obligat să

implementeze democrația în actul decizional conform

reglementărilor și legilor țării.