Informații bancare pentru donații și cotizații

Partidul Națiunea Română
Str. Leonida Nr. 16, Etaj 1
Sector 2,  Bucuresti

CEC Bank

Cod Swift:  CECEROBU

Cod IBN:  RO55CECEB61430RON4481675

Cont Nr.  B61430RON4481675

Donații sau cotizații se pot face și prin PayPal accesând https://paypal.me/pnro