În spiritul și doctrina democrației, Partidul Națiunea Română își declară și își asumă responsabilitatea de a milita activ și cu perseverență în beneficiul indivizilor identificați sub denumirea de Nationalitatea Românească.

a. Națiunea, Integritatea Teritorială

Arcul de Triumf Bucuresti
Națiunea este asocierea unei grupări de persoane care se identifică prin trăsături comune, etnicitate, tradiții caracteristice și seculare recunoscute și perpetuate în interiorul unor limite teritoriale recunoscute ca Teritoriu.
Menținerea limitelor teritoriale-spațiul vital pentru conviețuire a cetățenilor unei naționalități – este datoria noastră sacră. Nici un considerent nu poate fi acceptat ca valid pentru dezmembrarea sau limitarea Teritoriului. Menținerea integrității teritoriului numit România, este un jurămînt de neîncălcat al Partidului Națiunea Română.

b. Democrația, Statul de Drept

Democrația este recunoscută că fiind puterea poporului exercitată prin reprezentanții acestuia.
Într-un Stat de Drept, organele de conducere își manifestă autoritatea conform Constituției, separarea și controlul puterilor fiind fundamentale. Mecanismul de control și de menținere a unui echilibru între acestea reprezintă garanțiile evitării totalitarismului și aprevalarii și imixtiunii în deciziile specifice fiecăreia dintre puteri. Controlul suprem propus de Paridul Națiunea Română este declararea Referendumului Popular cu decizie executivă. Declanșat și organizat sub imperiul legilor guvernante în vigoare, Referendumul Popular este modalitatea directă și imediată de intervenție a poporului în conducerea statală.

c. Drepturile și Libertățile Individuale

Democrația pune în centrul ideologiei ei drepturile și libertățile individului. Drepturile comune sau individuale fundamentale se transpun în șanse egale acordate indivizilor de a se dezvolta și afirma în societate indiferent de origine, sex sau credințe religioase, în acord cu calitățile și aptitudinile dovedite. Egalitatea în față legii, garantarea dreptului la apărare și recunoașterea prezumției de nevinovăție sunt principii de bază pentru funcționarea justiției într-un stat democratic. Dreptul la liberă exprimare și întrunire, dreptul de a aleage și de a fi ales în funcții politice sau publice sunt de egală importantă într-o spcietate democratică.

d. Proprietatea Individuală și Statală

Dezvoltarea personalității individului este direct legată de securitatea și recunoașterea dreptului de proprietate al acestuia. Încurajarea și susținerea instinctului posesiv al indivizilor, susținerea proprietății individuale, a spiritului inteprinzator, inovativ și al inițiativei, asigură bază dezvoltării, diversificării și îmbunătățirii nivelului societății. Recunoașterea dreptului de proprietate și folosință în favoarea statului, a dreptului și îndatoririi acestuia de a reprezenta interesul comun în cadrul unor societăți deținute parțial sau integral de către stat, nu anulează nici responsabilitatea socială a statului față de indivizii săi și nici obligația acestuia de a oferi servicii publice echitabile. În bază coexistenţei și relațiilor dintre stat și cetățenii lui, asigurarea și garanția unui cadru legal de desfășurare a activităților economice, stabilit pe principiul liberei concurente, nediscriminării în acordarea contractelor guvernamentale și ale unei fiscalități echitabile, stau în atribuția organelor de stat.

e. Asigurările și Siguranță Socială

Trecînd de la o etapă la altă pe parcursul vieții, în cadrul societății, indivizii participă și contribuie în sisteme sociale de interes comun. Pe perioade de lungă durată, plata taxelor, contribuțiile la sistemul de sănătate, de educație și de pensii, obligă statul să garanteze și să controleze perpetuarea și îmbunătățirea acestor sisteme de interes comun, plata retribuțiilor către toți cei îndreptățiți, în măsură și în acord cu contractele individuale sau colective.

d. Tradițiile, Cultură și Limbă

O națiune nu poate există și nu poate fi recunoscută fără să își mențină tradițiile, caracteristicile sociale , cultura si limbă maternă. Este obligația statului, prin legile constituționale, să adopte programe pentru perpetuarea și conservarea tradițiilor, a limbii materne ca mijloc oficial de comunicare, să păstreze și sa promoveze cultura și patrimoniul cultural al Națiunii Române.

 

Acesta este angajamentul de bună credința al Partidului Națiunea Română. Să vegheze și să militeze activ pentru ca Națiunea Romana să își mențină identitatea și existența, să prospere economic într-un climat democratic și social pentru bunăstarea tuturor indivizilor ei, în bune relații cu toate naționalitățile de pe mapamond.
Să acordăm șansa ca pacea, prietenia și respectul reciproc să guverneze.

Partidul Națiunea Română