Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente (CNSR)

i. Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente (CNSR) este organismul suprem executiv răspunzător de menţinerea şi controlul identităţii politice a partidului.
ii. CNSR este compusă din 3 membri aleşi de CN cu un preşedinte ales de CON;
iii. Preşedintele CNSR nu poate avea nici o altă funcţie de nivel naţional în partid. Membrii aleşi ai CNSR vor demisiona din orice funcţie de nivel naţional în partid în 10 zile de la alegere;
iv. CNSR propune CN, dacă considera necesar, modificarea Statutului.
v. CNSR elaborează sau modifica regulamentele atribuite în competenţa sa de prezentul stătut şi verifică compatibilitatea lor cu statulul partidului.
vi. CNSR primeşte sesizări de la organisme ale partidului referitoare la neconcordante sau interpretări şi aplicarea prevederilor Statutului și a regulamentelor adoptate pe baza acestuia; soluţia CNSR este prevalentă în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului în toate cazurile sesizate şi cu referinţă la cazuri similare viitoare.
vii. Solutioarea sesizărilor primite se dă în maxin de 30 de zile; hotărârea luată este definitivă.
viii. În prima reuniune după alegere, CNSR, alege un vicepreşedinte şi un secretar
ix. CNSR prezintă un raport la CON anual, şi ori de câte ori este necesar rapoarte la CN.
x. CNSR poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BNP, CDN sau CN a problemelor care ţin de competenţa sa.
xi. CNSR poate lua deciziile executive de urgenţă de importanţă majoră în partid, cu aplicare imediată. Aceste decizii includ, dar nu sunt limitate la suspendarea preşedintelui, sau a altor persoane aflate în orice functie de partid, ce trebuiesc aprobate si validate de CN în termen de 30 zile.