John Banu - PNRo

John Banu Mușcel

Ultimul secol a devenit recunoscut ca secolul democrației. Principiile politice și sociale ale democrației au fost adoptate treptat de majoritatea guvernelor țărilor de pe mapamond.

Garantarea drepturilor indivizilor unei entități statale, drepturi considerate ca fundamentale, este centrul pivotant al guvernarilor democratice.  Dreptul de a te exprima și asocia liber, al proprietății private, a participa la viata politică și socială fara referiri la origine, religie sau sex, sunt sacre.

Guvernari in conceptul democrației, adoptînd sisteme politice diferite insă,  au dominat și înca domină societățile statale.

Sistemul comunist, conceput să fie apogeul democrației, a negat libertatea deținerii proprietăților, exprimării libere a opiniilor și voinței individuale, a asocierilor în afara lui. Concept utopic, rigid, care s-a dovedit nerealizabil.

Curentul liberal, un curent secular, adresează și promovează majoritatea aspectelor drepturilor fundamentale ale individului. Acest curent însă, împins la extrem, înclina balanța către drepturile individuale în defavoarea drepturilor comune indivizilor dintr-o entitate socială statală.  Societatea, asocierea unor mase largi de indivizi în scopul unei conviețuiri bazate pe securitate, respect și ajutor reciproc, diversificarea atribuțiilor și activitaților economice și sociale, interesul pentru bunul comun, are tendința să își pieardă valoarea și scopul în urma exersării extremismului individual liberal.

Principiile socialiste, cum ar fi distribuirea bogăției între membrii societații, nebazat pe aportul real al indivizilor, duce la frînarea inițiativelor, creativitații și a spiritului inteprinzător în economie, anteprenoriatului, caracteristici fundamentale în dezvoltarea societății, a prosperității, cu rezultat in ultima istantă; limitarea ridicării nivelului de trai.

Este doctrina Partidului Națiunea Română de a menține și promova o balanță echitabilă între libertățile individuale și cele comune societății.  Este țelul politic al Partidului pentru separarea puterilor executive în stat și controlul lor printr-o legislatie adoptată popular; singurul mod de a se perpetua, garanta și respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor. Este credința ferm bazată pe  analiza istoriei, că orice exagerare duce la crize de natură umană cu implicări economice și sociale.  Este credința că o democrație controlată, cu legi de prevenire,  este de preferat uneia de intervenție drastică pentru corectarea consecințelor derapante, urmare a libertăților relativ permisive..

Sunt principiile pentru guvernare propuse de Partidul Națiunea Română către cetățenii României în baza cărora să se redefinească și mențină o societate viabilă, echilibrată și echitabilă în beneficiul tuturor cetățenilor ei.  Este în credința că democrația este eficientă, se pastrează și impune prin acceptarea, respectarea și menținerea deciziei majorități, exprimată într-un climat organizat și în limitele respectării Constituției.

Incredere, Unitate, Prosperitate!
John Banu Mușcel