Mesajul nostru, o confesie sinceră și directă către cetățenii României, face lumină asupra motivației noastre pentru înființarea Partidului Națiunea Română. Nu am considerat sau căutat să devenim personalități politice, ori sa avem acces pe treptele înalte ale societății sau posibilitatea avantajelor materiale. Structura clasei politice din România urmează o curbă descendentă care îngrijorează și accentuează nesiguranța viitorului nostru.  Așa cum a spus Iuliu Maniu, suntem datori să căutam cu toții calea cea mai bună pentru înaintarea fericită a țării Românești și aceasta înseamnă politică.

Formațiunile politice, prin influența și atribuțiile pertinente lor, sunt ce direcționează configurația societații, stabilitatea democratică, prosperitatea economică a oricarei entitati statale.  A fost convingerea și credința noastră că nu prin ignorarea aspectului politic, lipsa implicării civice sau adoptind practica protestelor fără rezoluție se poate schimba balanța doctrinelor partidelor politice din România.

John Banu Mușcel - PNRo
John Banu Mușcel
Cătălina Badea
Cătălina Badea
Liviu Dorobanțu

Istoria ne arată însă, că schimbarea se poate face printr-o organizație, un partid politic în cazul nostru, care printr-o activitate în cadrul si limitele legale, cu suportul și participarea cetățenilor, vocea și voința lor majoritară, se poate face ascultată, se poate impune, si poate trasa viitorul țării.

Conduși de acest concept, au fost clădite bazele logistice ale partidului; programul și statutul, legalizarea oficială, lansarea lui în viața și scena politică, dotarea materială și operatională.  Chemat să fie un partid fără personalități politice de carieră, deschis tuturor cetățenior cu iubire pentru națiunea românească, cu dorința de a milita pentru stabilitatea socială și politică, economică, siguranța ei teritorială. Cu un nou val de cetățeni cu aspirații politice, de potențiali conducători, avînd pregătirea profesională, moralitatea și integritatea adecvată și dovedită, o entitate politica fără precedent în România să prindă contur.

Pornind pe acest drum, membrii fondatori, în unanimitate, au încredințat conducerea partidului, funcția de Președinte, D-lui John Banu Mușcel. Adoptarea și înrolarea cetățenilor în familia partidului este acum la latitudinea lor, la puterea lor sinceră și deschisă către o schimbare necesară, către acordarea increderii, sustinerea moralitații și integrității. Complectarea și menținerea echipei de conducere a partidului, conform statutului lui, va respecta aceste principii.

 

Încredere, Unitate, Prosperitate